Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van de Coronacrisis ten aanzien van onze danssport en de adviezen van het NOC/NSF.


Datum: 06 juni 2020

Activiteiten van het bestuur…

De dans-loze tijd, is een rare tijd voor ons allemaal. Er wordt bijna niet gedanst in Nederland, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt.

 

Wekelijks is het bestuur nauw betrokken bij het overlegtussen de bondsdirecteuren en voorzitters van het NOC*NSF. Ook in kleinere werkgroepen is het bestuur actief.

 

Op Social Media hebben jullie wellicht gelezen over het platform Dansondernemers.nl. Op dit platform, waar dansondernemers, dansbonden en organisaties samen zijn gekomen, is gezamenlijk het nationaal dansprotocol opgesteld en ingediend bij de regering. Goed nieuws voor de danssector! Het Basisprotocol Dans is officieel vastgesteld. Dit betekent dat het protocol ingezet kan worden om een veilige openstelling van de danssector mogelijk te maken. We zijn erg blij dat het protocol is vastgesteld al betekent dit nog niet dat per direct alle dansstudio’s weer kunnen openen.  De regering beslist in de week voor 1 juli of de dansscholen weer open mogen. Nieuwsgierig naar het gehele protocol? Die kan je hier teruglezen.

 

De volgende stap is natuurlijk het heropenen van het wedstrijdseizoen. Naar aanleiding van de intensieve gesprekken tussen NOC*NSF en de verschillende Ministeries wordt nu onderzocht of er toch een mogelijkheid is om het opstarten van de wedstrijdsport naar voren te halen op de routekaart. Voor alsnog staat de datum op 1 september.

 

Verder kunnen we melden dat de  bondsraadvergadering momenteel wordt voorbereid.

 

Achter de schermen wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe website. Daar zullen jullie spoedig meer van merken.


 

Datum: 26 mei 2020

NADB bestuur keihard voor u aan het werk…

Het is even stil geweest rondom de communicatie over corona vanuit de NADB, maar dat wil niet zeggen dat wij (lees het bestuur) stilzitten. Naast de dagelijkse bestuurszaken wordt er achter de schermen op meerdere niveaus keihard gewerkt en gelobbyd om de danssector weer zo spoedig open te krijgen zodat iedere sportdanser en danssporttrainer weer aan de slag kan.

Voorzitter Jeffrey van Meerkerk is wekelijks betrokken bij het overlegtussen de bondsdirecteuren en voorzitters van het NOC*NSF. Tevens heeft hij regelmatig contact met NOC*NSF prestatiemanager Jolina Broesder en haar beleidsmedewerkers en laat hij zich op de hoogte stellen van de laatste maatregelen voor sportbonden en probeert hier invloed op uit te oefenen. In de landelijke politiek onderhoudt Jeffrey zeer nauwe contacten met verschillende Kamerleden en voorziet hij ze van de juiste informatie voor Kamerdebatten en andere overleggen. Het meest recente contact was met Rudmer Heerema, 2e kamerlid van de VVD over de herstart van de danssportsector.

Bestuurslid Hannie van de Geest is betrokken bij meerdere digitale overlegvormen binnen het NOC*NSF. Dit zijn ook wekelijkse digitale vergaderingen binnen verschillende teams.
• Team Opstarten topsport
• Team 1,5 meter samenleving en sporten
• Team binnen- en buitensporten
• Teamwedstrijden en -evenementen
• Team horecasporten

Urenlang is Hannie online om in al deze overleggen de danssportsector te vertegenwoordigen en om verruiming van de maatregelen voor de danssportsector te forceren.

Henk Peter Vos is als bestuurslid actief op het platform Dansondernemers.nl. Op dit platform, waar dansondernemers, dansbonden en organisaties samen zijn gekomen, is gezamenlijk het nationaal dansprotocol opgesteld en ingediend bij de regering. Henk Peter was aanwezig in Den Haag bij de overhandiging van het protocol op de ministeries van OCW en VWS.

De andere bestuursleden, Boyan Kirchev, Niek Burg en Jeroen Koene zijn ook heel nauw betrokken bij bovenstaande processen en doen ook zij alles wat in hun macht ligt voor een hopelijk spoedige herstart van de danssportsector.


 

Datum: 25 mei 2020

Cancelen NADB wedstrijden 20 juni en 11 juli.

Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten om de volgende wedstrijden van de wedstrijdkalender af te halen:

20-6-2020 – Verbiest Open

11-7-2020 – Aalsmeer Summer Trophy

De regering heeft tot 1 september 2020 contactsporten en sporten in wedstrijdverband verboden. Ook zijn de dansscholen nog steeds gesloten waardoor paren niet allemaal in de gelegenheid zijn om zich optimaal voor te bereiden. We willen de organisatoren van beide wedstrijd bedanken voor hun enthousiasme.

Het bestuur      


 

Datum: 2 mei 2020

Opstart trainingen Topsport.
Een extra verduidelijking omdat de Topsport Commissie hier vragen over krijgt
Het kabinet heeft besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties mogelijk te maken. Dit geldt voor de A- en Selectiesporters van de Focus Sporten bij NOC*NSF en voor het Betaald voetbal.  De aangewezen locaties zijn bijvoorbeeld Papendal en de CTO’s. .

Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar.

Helaas valt Dans niet onder deze opstart. Wij moeten nog even geduld hebben.


Datum: 1 mei 2020

Oproep aan buitensporten om open te staan om binnensporten buiten toe te laten 
Gisteren 29 april, zijn er veel buitensportlocaties weer opengegaan voor kinderen tot en met 18 jaar. Logisch dat de bestaande gebruikers van deze locaties allereerst bezig zijn geweest met hun eigen sporten om deze op een veilige manier vorm te geven. Voor de sport doet NOC*NSF een oproep aan de ‘buitensporten’ om hun achterban aan te sporen, daar waar dat enigszins mogelijk is, uit te reiken naar de ‘binnensporten’, zoals bijvoorbeeld gymnastiek, en met deze sporten het gesprek aan te gaan om ze een plek te geven in de buitensportruimte. Dit sluit ook aan bij de oproep van de regering om niet-leden toe te laten op de buitensportruimte. 

Goede voorbeelden vernemen wij graag! 

 

Jeugdtrainers kunnen getest worden

De overheid schrijft: ‘Sporten in de buitenlucht is voor kinderen inmiddels weer mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang’. Klik hier voor het bericht van de overheid. 

 

Opstart jeugdteams en sociale veiligheid 

Aansluitend op het sportprotocol dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd weer op te starten, is er een lijst met tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden. Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. De lijst met tips, die in lijn met het protocol ‘Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd’ is opgesteld, kan verenigingen hierbij helpen.  

  

Deel deze tips met de verenigingen en besteed hier aandacht aan in nieuwsitems. De tips zijn digitaal te vinden en te downloaden:  

 

Top 10 corona issues voor sportverenigingen  
De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Om verenigingen te helpen hebben we voor iedereen die verenigingen ondersteunt en adviseert een top tien samengesteld van de belangrijkste issues die spelen bij clubs. Samen vormen de tien delen een handleiding vol tips en aandachtspunten voor de club.  

Hierbij de link naar de 10 issues op de site van NOC*NSF. NB: issue 3 krijgt volgende week een update.

 


Datum: 27 april 2020

Er zijn posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Daarnaast is er een set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. Klik op de volgende link en scroll naar beneden. Onderaan de pagina staan de download links.

Link: https://nocnsf.nl/sportprotocol

 


Datum: 22 april 2020

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar

 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. 

 

Volledige protocol: Protocol verantwoord sporten kinderen tm 12 jaar en jeugd tm 18 jaar

 

Handreiking buurt-sportcoaches opstarten na corona

 

Brief 24 april VSG aan gemeenten


Mededeling NOC*NSF. Financiële consequenties gemeenten en sport | uitstel huurbetaling

 

Uitstel van huurbetaling 

Uit de signalen die wij ontvangen blijkt dat er verschillende interpretaties zijn van het advies van de VSG aan de gemeenten over hoe om te gaan met het innen van huur voor gemeentelijke sportaccommodaties. Omwille van de zuiverheid lijkt het ons goed daar helderheid in te scheppen. Eerder heeft NOC*NSF, via de VSG, de VNG opgeroepen het innen van huur voor sportaccommodaties te bevriezen. De VSG heeft dit signaal namens NOC*NSF overgebracht en neemt daar zelf een iets genuanceerder standpunt over in. De VSG adviseert de gemeenten om huur nog wél in rekening te brengen met daarbij ook direct de mogelijkheid voor uitstel van betaling. Zie daarvoor ook de tekst in de brief van de VSG aan haar leden daarover.  

 

Mochten er lokaal toch problemen ontstaan rond de huur of andere Corona gerelateerde zaken waar de gemeente bij betrokken is, geef dit dan (zo specifiek mogelijk) aan ons door via bondsbureau@nadb.eu

Dan kan de NADB dit via de accountmanager bij NOC*NSF aankaarten.  

 

 

Hannie van der Geest

Bestuurslid Algemene Zaken, Top- en Wedstrijdsport

Voorzitter Sportcommissie NADB 


Protocol ‘tijdelijk anders sporten’,

 

NOC*NSF heeft samen met de aangesloten sportbonden, zoals de NADB, hard gewerkt aan een protocol om aan te geven hoe er in de 1,5 meter samenleving gesport zou kunnen worden. Dit algemeen sportprotocol is gisteren ook gedeeld met zowel het ministerie van VWS als ook EZK. Het is nog niet goedgekeurd door de Rijksoverheid/RIVM en dus betreft het een concept wat we nog niet openbaar kunnen delen. Wij als NADB gebruiken dit concept protocol ter inspiratie voor de danssport.


Veel van onze leden en samenwerkingspartners vragen ons hoe de danssport zich voor kan bereiden op het moment dat er op een gegeven moment, sowieso gefaseerd en per groep weer stap voor stap, gestart kan worden. 
We zijn ook direct gewaarschuwd dat dit niet snel zal zijn en zeker niet in één keer. Het opstellen van dit sportprotocol is hoofdzakelijk een eerste voorbereidingstap. We willen iedereen goed geïnformeerd houden, daarom delen we deze update ook met jullie. We willen iedereen vragen, hoe moeilijk ook, om de richtlijnen van de overheid te respecteren.

Veel groeten en blijf gezond!

Het Bestuur van de NADB

 


Sportaccommodaties zeker dicht t/m 28 april

 

(31 maart 2020) Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft het kabinet vandaag (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is o.a. bepaald dat alle sportaccommodaties zeker t/m 28 april gesloten zullen blijven. In ieder geval tot en met 28 april blijft het ook verboden om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden van vergunningplichtige evenementen is gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

 

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Goed dat het kabinet voor de komende weken duidelijkheid heeft gegeven. Ook wij zien de noodzaak in van het volhouden van deze maatregelen. Iedere dag zien we dat er meer slachtoffers zijn van het virus en dat de druk op ons zorgstelsel steeds maar toeneemt. In deze uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. De sport zet zich van harte in om deze crisis te bezweren. Wij doen een beroep op alle sportclubs en hun leden om juist in deze tijd solidair te zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we na afloop van deze crisis nog steeds volop gebruik kunnen maken van onze unieke Nederlandse sportinfrastructuur.”

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 


(28 maart) Belangrijk bericht voor ondernemers in danssport !! 

Noodloket voor ondernemingen ook toegankelijk voor sportverenigingen en sportondernemers.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het noodloket voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Maatregelen zoals het sluiten van alle sportaccommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. 

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld in het geval van de danssport een eigen dansschool. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend viawww.rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

NOC*NSF bestudeert deze regeling en de impact ervan om te bezien in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers hiermee geholpen zijn. NOC*NSF blijft samen met de aangesloten sportbonden en overige partners in de sport, in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gezamenlijk de schade aan de sportinfrastructuur in Nederland door de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken.


( 27 maart) NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. (lees meer)Debat Tweede Kamer

Donderdag 26 maart a.s. vindt er in de Tweede Kamer wederom een debat plaats over de gevolgen van de Coronacrisis. NOC*NSF is achter de schermen volop in contact met de woordvoerders Sport van de diverse politieke partijen om aandacht te vragen voor ondersteuning van de sportsector, conform de inhoud van de vorige week gepubliceerde position papers. We geven jullie vrijdag een update van de uitkomsten van het debat met betrekking tot de sport.

 

FAQ accommodaties

Er is de laatste week hard gewerkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) om te komen tot een lijst met vragen die betrekking hebben op sportaccommodaties in relatie tot de Coronacrisis. De voor de sport meest relevante vragen en antwoorden hebben wij opgenomen in de inmiddels bekende lijst op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen. Specifiek vind je ze onder het kopje FAQ voor sportclubs. Wij vragen je de link met zoveel mogelijk relevante mensen te delen en extra nadruk te leggen op de accommodatie gerelateerde vragen en antwoorden.

 

In beeld brengen consequenties Coronacrisis voor verenigingen

Op dit moment zijn verenigingsondersteuners van diverse sportbonden bezig met het in kaart brengen van de uitdagingen waarmee hun verenigingen te maken krijgen of al hebben gekregen in het licht van de Coronacrisis. NOC*NSF is op haar beurt bezig met o.a. het Mulier Instituut om zo objectief mogelijk te bepalen waar de verenigingen tegenaan lopen. Doel van de exercities is verenigingen zo adequaat en doelgericht mogelijk te ondersteunen. Het is de bedoeling om zodra de uitkomsten van de diverse korte termijn onderzoeken er zijn, ze te delen met de sportbonden. We houden jullie hiervan op de hoogte.


( 20 maart) Beste dansers, trainers, coaches en dansliefhebbers,

 

Aangezien we niet weten hoe de situatie rondom Corona zich gaat ontwikkelen, heeft het bestuur besloten om het Nederlands Kampioenschap van 6 en 7 juni te verplaatsen naar 3 en 4 oktober 2020. 

Wij hebben alle opties onderzocht, met name de beschikbaarheid van de diverse locaties op deze data. Onze vaste locatie in Almere is helaas niet beschikbaar maar we zijn blij dat wij toch een geschikte datum en mooie locatie hebben gevonden.

 

Nieuwe datum en locatie

Het NK weekend vindt plaats op 3 en 4 oktober 2020 in De Trefkoele in Dalfsen.

Dit betekent dat de Fletcher Cup op deze datum komt te vervallen. Veel dank aan Gerben Dokman en Henk Peter Vos voor hun medewerking in deze.

 

Kwalificatie eis NK 2020

Als gevolg van de uitval van verschillende wedstrijden heeft het bestuur besloten dat de kwalificatie-eis voor deelname aan het NK van 2020 niet zal gelden.

 

Vloerplaatsen

De reeds bestelde vloerplaatsen blijven gereserveerd. Als u naar aanleiding van de verplaatsing van het NK geen gebruik wilt maken van de gereserveerde vloerplaatsen, dan kunt u een mail sturen naar bondsbureau@nadb.eu. Eventuele betaalde vloerplaatsen worden dan terugbetaald. 

 

IDS Summer Cup

De IDS Summer Cup Hip Hop, Jazz & Modern Grand Prix op zaterdag 6 juni 2020 in Almere zullen ook geen doorgang vinden. Op dit moment is nog geen nieuwe datum voor dit event bekend. 

 

Houd de website van de NADB en de Facebookpagina‘s van NADB en IDS NL in de gaten voor verdere updates.

Voor nu zorg voor elkaar en blijf gezond! 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van de NADB

www.nadb.eu 


Grote solidariteit, ook in de sport

 

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Gerard Dielessen

algemeen directeur

NOC*NSF - We Winnen Veel met Sport Ga naar www.nocnsf.nl