Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van de Coronacrisis ten aanzien van onze danssport en de adviezen van het NOC/NSF.


(28 maart) Belangrijk bericht voor ondernemers in danssport !! 

Noodloket voor ondernemingen ook toegankelijk voor sportverenigingen en sportondernemers.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het noodloket voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Maatregelen zoals het sluiten van alle sportaccommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. 

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld in het geval van de danssport een eigen dansschool. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend viawww.rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

NOC*NSF bestudeert deze regeling en de impact ervan om te bezien in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers hiermee geholpen zijn. NOC*NSF blijft samen met de aangesloten sportbonden en overige partners in de sport, in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gezamenlijk de schade aan de sportinfrastructuur in Nederland door de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken.


( 27 maart) NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. (lees meer)Debat Tweede Kamer

Donderdag 26 maart a.s. vindt er in de Tweede Kamer wederom een debat plaats over de gevolgen van de Coronacrisis. NOC*NSF is achter de schermen volop in contact met de woordvoerders Sport van de diverse politieke partijen om aandacht te vragen voor ondersteuning van de sportsector, conform de inhoud van de vorige week gepubliceerde position papers. We geven jullie vrijdag een update van de uitkomsten van het debat met betrekking tot de sport.

 

FAQ accommodaties

Er is de laatste week hard gewerkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) om te komen tot een lijst met vragen die betrekking hebben op sportaccommodaties in relatie tot de Coronacrisis. De voor de sport meest relevante vragen en antwoorden hebben wij opgenomen in de inmiddels bekende lijst op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen. Specifiek vind je ze onder het kopje FAQ voor sportclubs. Wij vragen je de link met zoveel mogelijk relevante mensen te delen en extra nadruk te leggen op de accommodatie gerelateerde vragen en antwoorden.

 

In beeld brengen consequenties Coronacrisis voor verenigingen

Op dit moment zijn verenigingsondersteuners van diverse sportbonden bezig met het in kaart brengen van de uitdagingen waarmee hun verenigingen te maken krijgen of al hebben gekregen in het licht van de Coronacrisis. NOC*NSF is op haar beurt bezig met o.a. het Mulier Instituut om zo objectief mogelijk te bepalen waar de verenigingen tegenaan lopen. Doel van de exercities is verenigingen zo adequaat en doelgericht mogelijk te ondersteunen. Het is de bedoeling om zodra de uitkomsten van de diverse korte termijn onderzoeken er zijn, ze te delen met de sportbonden. We houden jullie hiervan op de hoogte.


( 20 maart) Beste dansers, trainers, coaches en dansliefhebbers,

 

Aangezien we niet weten hoe de situatie rondom Corona zich gaat ontwikkelen, heeft het bestuur besloten om het Nederlands Kampioenschap van 6 en 7 juni te verplaatsen naar 3 en 4 oktober 2020. 

Wij hebben alle opties onderzocht, met name de beschikbaarheid van de diverse locaties op deze data. Onze vaste locatie in Almere is helaas niet beschikbaar maar we zijn blij dat wij toch een geschikte datum en mooie locatie hebben gevonden.

 

Nieuwe datum en locatie

Het NK weekend vindt plaats op 3 en 4 oktober 2020 in De Trefkoele in Dalfsen.

Dit betekent dat de Fletcher Cup op deze datum komt te vervallen. Veel dank aan Gerben Dokman en Henk Peter Vos voor hun medewerking in deze.

 

Kwalificatie eis NK 2020

Als gevolg van de uitval van verschillende wedstrijden heeft het bestuur besloten dat de kwalificatie-eis voor deelname aan het NK van 2020 niet zal gelden.

 

Vloerplaatsen

De reeds bestelde vloerplaatsen blijven gereserveerd. Als u naar aanleiding van de verplaatsing van het NK geen gebruik wilt maken van de gereserveerde vloerplaatsen, dan kunt u een mail sturen naar bondsbureau@nadb.eu. Eventuele betaalde vloerplaatsen worden dan terugbetaald. 

 

IDS Summer Cup

De IDS Summer Cup Hip Hop, Jazz & Modern Grand Prix op zaterdag 6 juni 2020 in Almere zullen ook geen doorgang vinden. Op dit moment is nog geen nieuwe datum voor dit event bekend. 

 

Houd de website van de NADB en de Facebookpagina‘s van NADB en IDS NL in de gaten voor verdere updates.

Voor nu zorg voor elkaar en blijf gezond! 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van de NADB

www.nadb.eu 


Grote solidariteit, ook in de sport

 

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Gerard Dielessen

algemeen directeur

NOC*NSF - We Winnen Veel met Sport Ga naar www.nocnsf.nl