Nederlandse Algemene Danssport Bond

Update AC Reglement

Het oude bestaande AC reglement is eens grondig onder de loep genomen door de verantwoordelijke commissies en aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.

Het bestuur heeft tijdens een BestuursVergadering dit reglement dan ook goedgekeurd.

U kunt hier alle reglementen vinden.

Het specifieke AC Reglement is hier te downloaden