Nederlandse Algemene Danssport Bond

Contributie/Licentie 2016

Het is vanaf nu mogelijk voor alle leden (dansers, juryleden, trainers enz.) om de licenties en contributie voor 2016 te regelen.

 

De Bondsvergadering van de NADB heeft in de vergadering van 11 april 2015 ingestemd met een wijziging van de Statuten. Hiermee is de ledenstructuur gewijzigd, waardoor het voor danssporters mogelijk is geworden om lid te zijn van de NADB. In de Bondsraadvergadering van 8 november 2015 is de nieuwe licentiestructuur met de daarbij behorende bedragen aangenomen.

 

In dit document staat een overzicht van de licenties en de daarbij behorende bedragen zoals die vanaf 1 januari 2016 gelden.

 

De licenties voor dansers zijn aan te vragen en te betalen met iDeal door in te loggen op MyNADB en dan te kiezen voor het menu licentie.