Nederlandse Algemene Danssport Bond
header-noc-nsfheader_wdsfheader-vooruitgangheader-breaking

Lid Worden

Personen

Dansers, trainers, coaches, juryleden, vrijwilligers en andere betrokkenen zijn rechtstreeks lid van de NADB. Lid worden kan door onderstaand registratieformulier in te vullen. Dit formulier is tevens het formulier om een danspas aan te vragen.

N.B. Om te mogen stemmen voor de bondsraad, moet je als lid zijn geregistreerd!

 

Alle danssporters kunnen hun formulier opsturen naar het wedstrijdsecretariaat.

Alle andere ingevulde formulieren kunnen opgestuurd worden naar bondsbureau@nadb.eu of per post naar:

 

NADB Bondsbureau
Postbus 85621
2508 CH Den Haag

 

Organisaties

 

Verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen buitengewoon lid worden van de NADB. Wilt u voor een organisatie het buitengewoon lidmaatschap aanvragen? Neem dan contact op met het bondsbureau via bondsbureau@nadb.eu.

 

Licenties

 

Bent u trainer, coach of jurylid en wilt u een licentie aanvragen? Neem dan contact op met het bondsbureau via bondsbureau@nadb.eu. Binnenkort zal hier een formulier voor beschikbaar komen.

 

Aanvraagformulier_jurylicentie

 

Vrienden van de NADB

 

Bent u geen danser, trainer, coach, jurylid of organisatie en draagt u dansen een warm hart toe? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het Vrienden van de NADB programma. Dit bestaat uit een basiscontributielidmaatschap met vier niveaus van oplopende voordelen. Meer informatie over dit programma vindt u hier.

 

Aanmelden kan door het registratieformulier in te vullen en dit op te sturen naar bondsbureau@nadb.eu. Geef in de mail/brief ook aan op welk vriendenniveau u lid wenst te worden: brons, zilver, goud of platinum.

 

Opzeggen

 

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit uiterlijk vier weken voor het eind van het boekjaar (statuten artikel 8 lid 5) schriftelijk (algemeen reglement artikel 2 lid 7) te doen. Dat betekent dat de opzegging uiterlijk op 3 december bij ons binnen moet zijn. U kunt per e-mail of per post opzeggen door uw bericht te sturen naar: