Verslag Bondraad vergadering

Door: Jeffrey van Meerkerk – voorzitter NADB

 

Beste Leden van de NADB, ik vind het belangrijk om jullie vanuit mijn rol als voorzitter te informeren over het verloop van de afgelopen bondsraad vergadering. Op 18 november 2018 kwamen 18 van de in totaal 23 door de achterban gekozen leden van de bondsraad bijeen in Driel. De NADB vertegenwoordigt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF wat maakt dat wij gebonden zijn aan een vastgestelde bestuurscyclus. Twee keer per jaar komt de bondsraad bijeen, dit keer om in ieder geval het jaarplan voor 2019 met bijbehorende begroting en de contributie bedragen vast te stellen. Dit is ook door de raad met grote meerderheid gedaan. Vanuit de bondsraad zelf zijn er twee voorstellen ingebracht, 1. om te komen tot een gemengd jury panel van buitenlandse en Nederlandse juryleden op de NK’s. Hierover buigt het bestuur zich de eerstvolgende bestuursvergadering. 2. Om een ethiek commissie in te richten conform de structuur zoals de WDSF deze ook heeft ingericht. Het bestuur werkt continue aan het versterkten van de governance en heeft dit voorstel direct aangenomen en het wordt nader door ons uitgewerkt.
Tijdens de vergadering heeft onze vertrouwenscontactpersoon Mw. Phien Abbink een update gegeven van de ontwikkeling van haar rol en het grote belang hiervan. Dit werd door de vergadering (h)erkend.
Een onderdeel van de code goed sportbestuur van NOC*NSF is het correct organiseren van het rooster van aan en aftreden. Elke NADB bestuurder kan nl maximaal 3 periodes van 3 jaren aaneengesloten zitten hebben in het bestuur. Daarom zijn er ook opnieuw verkiezingen uitgeschreven. Hannie van der Geest is door de bondsraad, na 3 jaar geen zitting te hebben gehad in het bestuur, benoemd als Bestuurslid met de portefeuille Algemene Zaken. Ze combineert deze bestuursfunctie met haar huidige rol als voorzitter van de NADB sportcommissie. Ook de positie van voorzitter was beschikbaar. Mijn tweede bestuurstermijn liep nl af. Ik ben dankbaar voor en trots op het grote vertrouwen van de bondsraad om mij opnieuw als voorzitter te benoemen voor een periode van 3 jaren. 17 stemmen voor en 1 onthouding geeft ons als bestuur en mij als voorzitter het vertrouwen dat we met de juiste dingen bezig zijn en dat onze koers ook gewaardeerd wordt door de brede achterban. Dank dus ook aan jullie allemaal: dansers, trainers, coaches, ambassadeurs en juryleden, voor jullie vertrouwen.
We hebben de vergadering feestelijk mogen afsluiten door het officieel bedanken van Jenny Niezing voor haar inzet op het NADB wedstrijdsecretariaat. Jenny heeft aangegeven na 10 jaar te willen gaan stoppen met dit vrijwilligerswerk. We zijn Jenny hartstikke dankbaar voor al het werk wat ze voor de NADB en de vele dansers heeft gedaan. Ik ben trots om Jenny namens het bestuur met ondersteuning van de bondsraad tot Lid van Verdienste van de NADB mocht benoemen.

 

De NADB draait op inzet van vele vrijwilligers, van kassa medewerker op een van onze events, lid van een van de commissies of het zijn van bestuurslid. Ik hoop de komende jaren weer op ieders inzet en betrokkenheid te kunnen rekenen. Mocht je nu zelf ook willen bijdragen aan het doorontwikkelen van de NADB laat het me dan weten, en mail me op: bondsbureau@nadb.eu

 

Graag tot snel,

 

Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter NADB