Atletencommissie

Atletencommissie zoekt dansers

 

Sinds 2012 beschikt de NADB over een Atletencommissie (AC). Inmiddels zijn wederom enkele jaren verstreken en worden reglementair gezien verkiezingen gehouden voor posities die vacant zijn dan wel komen.

 

De AC zoekt dansers die zich kandidaat willen stellen als lid van de AC NADB. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende posities:

 


❏ Hoofdklasser Latin American;
❏ Formatiedanser (mits dansend in de A- of Hoofdklasse);
❏ Youth danser (mits dansend in de A-of Hoofdklasse);
❏ Hoofdklasser Senioren;
❏ 10-danser (mits dansend in de A- of Hoofdklasse in Standaard en/of Latin).

 

 

De termijn van Kurt Findhammer jr, Pieter Hilferink en René Ewals lopen af. Zij zijn niet herkiesbaar.

 

 

Ben jij enthousiast over het dansen en wil je een bijdrage leveren van het verbeteren van de danssport, meld je dan aan als potentieel lid.

 

 

Om je verkiesbaar te stellen moet je in de hoofdklasse dansen, tenzij hierboven aangegeven waar dispensatie mogelijk is, en op het moment van de verkiezingen ten minste 18 jaren oud zijn.

 

 

Voormalige Hoofdklassers zijn verkiesbaar indien het minder dan twee jaar geleden is, dat zij voor het laatst actief aan een NADB-wedstrijd hebben deelgenomen en niet als professional dansen, een professionele danssportlicentie hebben of daarvoor studeren, en voldoende affiniteit en binding hebben met topsport. Dit ter beoordeling van de leden van de atletencommissie.

 

 

Wat wordt verwacht van een lid van de AC NADB:


❏ Werkend of opleiding op goed niveau;
❏ Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
❏ Enthousiasme alsmede de ambitie om goede invulling te geven aan het lidmaatschap van de AC van de NADB;
❏ De bereidheid en mogelijkheid om tijd te steken in de ontwikkeling van de AC;
❏ Een visie op de ontwikkeling van de danssport binnen de NADB-structuren;
❏ Goed kunnen samenwerken met de andere leden van de AC NADB;
❏ Standpunten van de AC NADB kunnen verwoorden en beargumenteren, ook als dat niet je persoonlijke standpunt is.

 

De activiteiten van een AC-lid zijn onder meer:


❏ Vergaderen met de mede AC NADB-leden (veelal via Skype);
❏ Vergaderen met de topsportcommissie van de NADB;
❏ Bestuderen van (beleids)stukken en leveren van input hierop;
❏ Schrijven van adviezen voor de topsportcommissie en het NADB-bestuur;
❏ Aanspreekpunt zijn voor andere topsporters;
❏ Bijdragen aan de verbetering van de communicatie tussen topsporters en NADB-bestuur.

 

 

Je kunt je aanmelden op atletencommissie@nadb.eu tot en met 21 april 2017 23:59 uur. Daar kun je ook je vragen kwijt aan ons. Wil je bij je aanmelding ook je motivatie aangeven om je kandidaat te stellen?

 

 

De verkiezingen worden gehouden voor die posities waar zich meer dan één kandidaat heeft gemeld op 20 & 21 mei 2017. Er worden geen verkiezingen gehouden indien zich per positie één kandidaat meldt.

 

 

We zien je aanmelding heel graag tegemoet.

 

 

Met vriendelijke dansgroet,
AC NADB
René Ewals
Martijn Habraken
Kurt Findhammer jr.
Pieter Hilferink
Jan Willem Mostert