Basisdans

Naar aanleiding van diverse vragen hierbij een extra toelichting op de basisdans.

 

Algemeen

Met nadruk wijzen wij u er op dat de basisdans door de juryleden niet anders beoordeeld wordt dan de andere dansen. Het enige verschil is dat een figuurbeperking is ingevoerd. Alle criteria die van toepassing zijn op de andere dansen, zijn ook van toepassing op de basisdans. Juryleden houden zich ook niet bezig met wat wel en niet is toegestaan bij de basisdans. Een jurylid beoordeelt wat hij ziet, niet of men zich aan de regels houdt. Daarvoor is een aparte controleur aangesteld.

 

Programma Senioren IIC klasse

Voor de Senioren II C klasse geldt het programma voor de Adults en niet het programma van de Debutanten.

 

Shaping

Hierbij is alleen de in de boeken beschreven Shaping toegestaan, tenzij anders door ons aangegeven. Dit betekent ook dat alleen de Hand Holds zijn toegestaan zoals voorgeschreven.

Dus als in het techniekboek staat: L to R Hand Hold, dan is bijvoorbeeld R to R Hand Hold niet toegestaan.

Figuren afbreken of anders eindigen

Dit is alleen toegestaan als dit door ons is aangegeven. In de algemene tekst staat:

Figuren dienen in de vorm gedanst te worden, zoals in de Techniekboeken beschreven staat, tenzij anders door ons is aangegeven.

 

Engelse Wals

Whisk

Bij de Whisk staat: 3 verschillende uitvoeringen
Dit zijn de Standaard Whisk met de twee uitvoeringen waarbij een andere hoeveelheid draai en richting is toegestaan.
Dus niet de Back Whisk, Left Whisk of Fallaway Whisk!

Turning Lock

Bij de Turning Lock en de Turning Lock to PP (in boek van Guy Howard Turning Lock to the Left genoemd) is alleen de standaardversie toegestaan. Dus niet de Turning Lock to the Right. (ook wel
genoemd de Overturned Turning Lock of de Back Rumba Cross). Dat is een apart figuur.

Weave from PP

In tegenstelling tot eerdere berichten mag dit figuur ook in PP eindigen.

Natural Spin Turn

Bij de Natural Spin Turn is het toegestaan om minder te draaien (underturn). Ook eindigen in PP (Promenade Position) is toegestaan.

 

Rumba

In het Adultsprogramma wordt het volgende figuur toegevoegd:

The Fallaway.

 

Tango

Rockturn

Wij wijzen u erop dat bij de Rockturn op de eerste pas de rechtervoet van de heer tussen de voeten van de dame geplaatst dient te worden. Dit is de standaard beschrijving. Outside partner is niet toegestaan, hoewel we ons realiseren dat deze versie veel in dansscholen wordt onderwezen.

 

Samba

Shadow Position

Wij wijzen u erop dat in de samba alleen figuren in shadow position gedanst mogen worden als dat expliciet is aangegeven. Dit omdat anders de Shaping verandert en dat is volgens het reglement niet toegestaan.

 

Slowfoxtrot

Reverse wave

Wij wijzen u erop dat de reverse wave niet verlengt mag worden met een Back Feather of een Backward Threestep. In het reglement staat dat de figuren in de oorspronkelijke vorm gedanst moeten worden.

 

Basisdans op de Benelux kampioenschappen

Omdat op de Benelux kampioenschappen dit jaar door de BDSF worden georganiseerd gelden de Belgische reglementen. Hierdoor zal geen basisdans worden gedanst.

 

Mocht u vragen hebben over de programma’s dan verzoeken wij u vriendelijk deze via de mail aan ons te stellen. U kunt mailen naar: h.vandergeest@nadb.eu