Reglementswijzigingen

Belangrijkste Reglementswijzigingen ingangsdatum 1 januari 2019

 

Wedstrijdreglement

 

Invoering Startklasse.

De Debutanten 4 Adults en de Senioren Debutanten worden omgevormd tot een laagdrempelige Startklasse. Geen basisdans, soepele kledingregels en een aangepaste contributie.

 

Basisdans, Promotie en kleding.

De Startklasse kent geen Basisdans. Deze wordt voortaan pas vanaf de Debutanten 3 gedanst. Bij de Senioren is de Basisdans helemaal niet van toepassing. Promotie in de ST en LA vindt plaats na het behalen van 6 punten bij de Adults en 11 punten bij de Senioren. Reeds behaalde promotiepunten in de Debutanten 4 en de Senioren Debutanten blijven van kracht. Als kledingregel geldt: geen wedstrijdkleding.

 

Contributie en licentiegelden.

Indien paren na promotie verder willen met wedstrijddansen dient het restant van het lidmaatschap- en licentiegeld te worden voldaan. Voor de volledige informatie over de tarieven 2019 verwijzen wij naar het document op de website http://www.nadb.eu/nieuws/contributies-en-licenties-201912280/

Inschrijven Startklasse paren kunnen na registratie inschrijven via MyNADB. Hulp nodig? Mail naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu

 

Samenvoegen Senioren 1 A en 1 B

Het bestuur heeft besloten om de S 1A en S 1B samen te voegen tot één klasse: S 1A. Hiermee wordt het competitie element S 1A vergroot. Dit betekent dat de S 1B paren per 1 januari zijn gepromoveerd naar de S 1A. Zij beginnen met nul promotiepunten. De S 1A paren blijven in de S 1A klasse en behouden hun promotiepunten. Omdat de A klassen vijf dansen in het programma hebben, betekent dit dat alle paren in de S 1A vanaf 1 januari ook de Weense wals dansen. Om de overgang voor de paren te versoepelen is het volgende besloten: Bij de wedstrijd van Dance Impression op 19 januari 2019 in Zaandam wordt de Weense wals wel gedanst maar niet beoordeeld. Vanaf de wedstrijd van Diff in Zwolle op 3 februari wordt de Weense wals ook beoordeeld.

 

Paso Doble

De WDSF heeft besloten om bij toepassing van het judgingsystem JS 3.0 de Paso Doble in alle rondes t/m de 3e highlight te laten dansen. Op het NK past de NADB JS 3.0 toe. Daarom is besloten om op de reguliere NADB wedstrijden bij de Hoofdklasse Adults LA en 10 Dans de Paso Doble t/m de derde highlight te dansen. Dit gaat in op 30 maart 2019 bij de wedstrijd van Let’s Dance in Veenendaal. De andere klassen en categorieën dansen de Paso Doble t/m de 2e highlight.

 

Kledingregels

De NADB volgt het kledingreglement van de WSDF met aanvullende bepalingen voor de Startklassen en de Debutanten. De WDSF heeft met ingang van 1-1-2019 een aantal aanpassingen gedaan in de kledingreglement. Met name de minimumeis voor de heupbedekking is aangepast. Zie: https://www.worlddancesport.org/Rule/Athlete/Competition/Dress_Regulations

 

Ranking- en Uitzendreglement

 

Puntentelling

Er zijn aanpassingen gedaan in de toekenning van de rankingpunten. De toeslagen die tot nu toe golden, zijn afgevlakt waardoor de verschillen tussen de wedstrijden worden verkleind. Bij toepassing van de huidige toeslagen leverden wedstrijden als het NK en de WDSF op de Rembrandt Cup voor de hoger geplaatste paren zoveel punten op dat dit niet meer overbrugbaar is voor de andere paren. Om de ranking een nog betere afspiegeling te laten zijn van actuele verhoudingen tussen paren zijn de toeslagen op punten vereenvoudigd en afgevlakt.

 

Rankingwedstrijden 10 Dans Adults

Vanaf 1 januari worden, indien op een wedstrijd de Hoofdklasse ST en LA beide als rankingwedstrijd zijn aangewezen, deze ook aangemerkt als 10 Dans ranking voor de Adults wanneer paren in beide disciplines deelnemen. Dans je niet in de Hoofdklasse en wil je wel voor de 10 Dans ranking Adults in aanmerking komen? Dan dien je dit apart op te geven via email naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu Dit kan niet via MyNADB. De rankingwedstrijden voor Junioren, Youth en U21 blijven apart aangewezen.

 

Ranking open voor niet-Hoofdklassers.

Het bestuur heeft besloten om de ranking van alle hoofdklassen open te stellen voor niethoofdklasse paren. Daarmee wordt de overgang van de A naar de Hoofdklasse soepeler EN paren van lagere klassen kunnen zich meten met de Hoofdklasse paren. Niet -HK paren die voor ranking in aanmerking willen komen, kunnen zij zich hiervoor opgeven door het sturen van een email naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu. Dit kan niet via MyNADB.

 

Deelname voor niet HK paren aan de ranking is aan de volgende voorwaarden verbonden:

 

– Paren moeten ook in hun eigen klasse meedansen. Dus alleen in de Open Hoofdklasse deelnemen is niet toegestaan. Voor paren uit andere leeftijdscategorieën wordt deze regel als volgt geïnterpreteerd: Paren moeten in de klasse dansen van de leeftijdscategorie waarvoor zij uitkomen. Als er een jeugd rankingwedstrijd is waarbij bijvoorbeeld Youth paren in de Open Hoofdklasse mee moeten doen, dan wordt hun Youth klasse gezien als eigen klasse.

– Het NK is uitgezonderd. Dat blijft voorbehouden aan de Hoofdklasse dansers.
Vermelding samenstelling jurypanels. Vanaf 1 januari zal, voorafgaand aan een wedstrijd, worden gecommuniceerd wat de verhouding Nederlandse – buitenlandse juryleden in het jurypanel zal zijn (onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen). Op die manier kunnen paren inschatten wat de invloed daarvan is op de toekenning van toeslagen voor de ranking.

 

Rankingbekers

Het bestuur heeft besloten dat paren de rankingbekers mogen houden indien zij deze meerdere keren achter elkaar gewonnen hebben. Junioren en Youth – na drie keer achtereenvolgend gewonnen te hebben. Adults, Senioren, PD en Formatie: na vijf keer achtereenvolgend gewonnen te hebben.

 

Uitzending 10 Dans Adults

De uitzend eis is verhoogd van ten minste A-klasse naar ten minste Hoofdklasse.

 

Uitzending Showdance

De uitzend eis is gesteld op ten minste Hoofdklasse van een categorie of A klasse Adults.