Bestuurswijziging

Ger Cloudt trekt bestuurslidmaatschap in.

 

Tijdens de bondsraadvergadering van 18 juni jl heeft Ger Cloudt zijn voorstel tot herbenoeming als bestuurslid op eigen initiatief ingetrokken. Zijn beide kinderen zijn gekozen in de bondsraad en Ger is van mening dat het niet juist is dat 1ste-graads familie in zowel het uitvoerend orgaan (bestuur) als het controlerend orgaan (bondsraad) zitting heeft. Het bestuur en de bondsraad betreuren dit besluit maar respecteren de beslissing.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur Ger bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Ger heeft aangegeven in de toekomst op projectmatige basis beschikbaar te zijn voor de NADB en het bestuur maakt graag gebruik van zijn aanbod.

Hannie van der Geest zal de portefeuille Top- en Wedstrijdsport van Ger overnemen.