Contributies & Licenties 2018

Tijdens de bonsraadvergadering van 29 Oktober j.l. zijn de contributies voor 2018 vastgesteld. Vanaf 6 december zullen de facturen verstuurd worden en is het mogelijk om via MyNADB de benodigde licenties voor 2018 aan te schaffen.

 

In dit document vind je een overzicht van de kosten van alle dans- en beroepslicenties 2018.

 

Mocht je je lidmaatschap van de NADB niet willen verlengen, dan dien je dat voor 3 december a.s. aan te geven per mail of brief naar het bondsbureau.

 

Dansers kunnen zich pas inschrijven voor wedstrijden in 2018 nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.