Contributies & Licenties 2019

Tarieven en facturen 2019

Tijdens de bondsraadvergaderingvan 18 november heeft de bondsraad de tarieven voor 2019 goedgekeurd. De bedragen zijn gelijk gebleven aan die van 2018.

Binnenkort worden de facturen voor het lidmaatschap en de jury- en trainerslicentie verzonden.

Dansers kunnen vanaf heden de bondscontributie en de licentiegelden overmaken via MyNADB.

Klik hier voor meer informatie.

Het bestuur.