De uitslag !

28 mei 2019
 
Beste Leden van de NADB, 
 
De Kiescommissie heeft het genoegen u de uitslag mee te delen van de Bondsraadverkiezingen die dit weekend tijdens de NK’s in Almere zijn gehouden.
 
In totaal zijn 180 geldige stemmen uitgebracht.
In volgorde van aantal stemmen zijn de volgende NADB leden gekozen:
1. Henk Peter Vos
2. René Ewals
3. Marc Valkier
4. Stefan Cloudt
5. Eline Cloudt
6. Hannie Zeeman
7. Geraldine Voost
8. Rob Neuhaus
9. Corrie van Hugten
10. Willem Broekstra
11. Piet Koeken
12. Maureen Lubbers.
 
De reserve kandidaten zijn
13. Cor Zeeman
14. David Kramer.
 
De Kiescommissie heeft inmiddels alle kandidaten persoonlijk geïnformeerd. 
 
We wensen alle gekozen Bondsraadsleden veel succes.
 
Met vriendelijke groet,
 
De Kiescommissie
 
Ineke Crijns
Bernadette Kester
Denise Qualm