Grote solidariteit

Grote solidariteit, ook in de danssport

 

Beste leden en samenwerkingspartners van de NADB,

 

Op verzoek van de directie van het NOC*NSF informeren we iedereen die actief is in de sport. Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de danssport. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen. Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen onze danssport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot. Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden, waaronder de NADB, in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Uiteraard houden we iedereen hiervan op de hoogte.

 

We vragen iedereen om de genomen maatregelen te respecteren en sociaal contact tot een minimum te beperken.

Voor actuele berichtgeving over het Coronavirus en Sport kijk op:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

 

Met vriendelijke groeten,

Jeffrey van Meerkerk

Voorzitter NADB

www.nadb.eu