Kandidaten Bondsraad

13 mei 2019

 

Bondsraadverkiezingen 25 en 26 mei 2019

 

Er hebben zich 14 kandidaten aangemeld voor de bondsraad. Tijdens de NK’s in Almere op 25 en 26 mei a.s. kunnen alle NADB leden hun stem uitbrengen op 1 van de kandidaten. Zie de kandidatenlijst voor de NADB bondsraadverkiezingen 2019

Als je zelf niet aanwezig kunt zijn,  kun je een ander lid machtigen jouw stem uit te brengen.  De stemgerechtigde dient uiterlijk op donderdag 16 mei 2019 bij de kiescommissie te hebben aangegeven wie wordt gemachtigd. Dit kan via e-mail aan bondsbureau@nadb.eu

 

Een gemachtigd lid kan ten hoogste namens zichzelf en twee andere leden aan de verkiezing deelnemen. Een gemachtigde kan een volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

 

Het stembureau staat voor de ingang naar de zaal dus je hebt geen toegangskaartje nodig om te kunnen stemmen.

 

Het stembureau is open op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Vergeet niet je NADB pas mee te nemen of een identiteitsbewijs.

 

Ga stemmen!