Van TOP naar sportcommissie

Onlangs is de portefeuille ‘Top- en Wedstrijdsport’ geëvalueerd en zijn de taken en verantwoordelijkheden opnieuw vastgesteld. Daarbij is tevens de rol van de topsportcoördinator en de Topsportcommissie meegenomen. Een van de conclusies was dat de naam ‘Topsportcommissie’ de lading niet (meer) dekt. Deze commissie behartigt alle wedstrijdzaken van alle dansers binnen de NADB. Daarom is besloten om de naam ‘Topsportcommissie’ te wijzigen in ‘Sportcommissie’. Gelijktijdig zal de naam ‘topsportcoördinator’ veranderd worden in ‘Voorzitter Sportcommissie’.

 

De sectie Top- en Wedstrijdsport bestaat uit:
Bestuurslid Top- en Wedstrijdsport: Ger Cloudt
Voorzitter Sportcommissie: Hannie van der Geest
Leden Sportcommissie: Robert Bogaart, Cees Boutkan †, Onno Butter. Michèle Lak en Gina Sepp.
Sportsdirector: Robert van Halder
Wedstrijdsecretariaat: Ed Epskamp en Jenny Niezing