NADB Jurylid worden

Gezien de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren in onze sport op het gebied van jurering heeft ook de NADB de criteria om NADB jurylid te worden heroverwogen. Met name de ontwikkelingen binnen de WDSF hebben er toe geleid dat de NADB van mening is dat de criteria om erkend NADB jurylid te worden aangepast dienen te worden. De NADB is van mening dat er 2 mogelijke paden zijn om te komen tot een NADB erkend jurylid, welke gebaseerd zijn op:

  1. Behaald dansniveau gekoppeld aan de sportieve prestaties in de danssport
  2. Opleiding

 

Dansniveau

Onze topdansers brengen kennis en ervaring mee die zij hebben opgedaan gedurende de jaren dat ze gedanst hebben. Deze kennis en ervaring is natuurlijk zeer waardevol voor een NADB erkend jurylid. Daarom biedt de NADB onze (ex-)topdansers een jury-opleiding aan. Dansers die de afgelopen 10 kalenderjaren (2008 t/m 2017) in een NK Adults Hoofdklasse Standaard of Latin de finale gedanst hebben of in de top-3 NK Adults 10-dans zijn geÎindigd krijgen de mogelijkheid tot het volgen van de Jury-scholing.

 

Deze Jury-scholing zal bestaan uit 5 dagen van 6 uur waarin zowel de theoretische ondergrond van de IDTA opleiding als de 4 WDSF componenten behandeld zullen worden. Al dit najaar zal een eerste lichting dansers kunnen starten om tot NADB erkend jurylid te worden opgeleid door opleidster Clara Lamar.

 

Wanneer

De volgende data zijn reeds gereserveerd voor de opleidingsdagen:

  • 2 december 2017
  • 16 december 2017
  • 20 januari 2018
  • 24 februari 2018
  • 24 maart 2018
  • 28 april 2018

 

Wat kost het?

Kosten voor deelname zijn €1250 per persoon welk bedrag in 3 termijnen kan worden voldaan (€400 voor aanvang, €400 na de 3de les en €450 na beëindiging).

 

De Jury-scholing wordt gecomplementeerd met een toetsing waarbij de student keuzes in zijn/haar jurering moet kunnen onderbouwen op basis van het geleerde. Daarnaast zullen de kandidaten 3 keer moeten schaduw-jureren op een landelijke wedstrijd alvorens het recht verkregen wordt tot afname van een jury-licentie.

 

IDTA, FDO, ISTD

Personen die niet voldoen aan de toegangscriteria tot de Jury-scholing kunnen toch erkend NADB jurylid worden door het behalen van IDTA, FDO of ISTD diploma’s (zoals vermeld in het Officials-reglement),  welke aangevuld wordt met de Jury-bijscholing.

 

De Jury-bijscholing bestaat uit 3 dagen van 6 uur waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan de 4 WDSF componenten. Ook de Jury-bijscholing wordt afgesloten met een toetsing en verder gecomplementeerd met 3 keer schaduw jureren  op een landelijke wedstrijd.  Personen die interesse hebben tot het volgen van de Jury-bijscholing kunnen dit aangeven bij hannie.van.der.geest@nadb.eu. Bij voldoende interesse zal de Jury-bijscholing ingepland worden.

 

(Ex-)topdansers die geïnteresseerd zijn in het volgen van de Jury-scholing dit najaar kunnen zich uiterlijk t/m 15 november 2017 via mail aanmelden bij hannie.van.der.geest@nadb.eu met vermelding van het  jaar en de discipline waarin het toegangscriterium voor de Jury-scholing werd bereikt.

 

Ook nu nog actieve dansers, welke voldoen aan de toegangscriteria, kunnen de Jury-scholing doen. Echter kunnen ze deze slechts complementeren met schaduw-jureren nadat ze hun actieve danssport carrière bij de amateurs hebben beëindigd.

 

Voor vragen of meer informatie kan er contact worden opgenomen met Hannie van der Geest (hannie.van.der.geest@nadb.eu), Clara Lamar (claralamar@home.nl) of Ger Cloudt (ger.cloudt@nadb.eu).