Nieuwe commissieleden

Het bestuur heeft op 31 juli 2019 de volgende nieuwe leden benoemd voor de Atletencommissie:

Kim de Haan, Rob Neuhaus en Ruben van Osch. Samen met Eline Cloudt en Glenn Feddema is de AC nu op volle sterkte.

Wij wensen de (nieuwe) AC leden heel veel succes en we zien uit naar een goede, constructieve samenwerking.


Tevens heeft het bestuur op 5 juni 2019 Marc Valkier benoemd tot voorzitter van de Commissie Sportparticipatie en op 31 juli 2019 is Marcel Keizer benoemd tot lid van de sportcommissie en van de Holland Masters Commissie. 

 

Wij wensen beide heren veel succes in hun nieuwe functie 

Het bestuur van de NADB