Oproep tot stemmen

Beste leden van de NADB,

 

De kiescommissie roept alle leden op te stemmen op de kandidaat-Bondsraadleden op 6, 7, 20 of 21 mei 2017. De verkiezingen worden gehouden in het Topsportcentrum Almere te Almere, alwaar een stembureau is ingericht. Je kunt stemmen zonder een toegangskaart te moeten kopen om de NK en WDSF wedstrijden te zien, maar dat mag natuurlijk wel.

 

De stemming op de zaterdagen 6 mei 2017 en 20 mei 2017 vindt plaats van 17:00 uur tot en met 20:00 uur.
De stemming op de zondagen 7 mei 2017 en 21 mei 2017 vindt plaats van 12:00 uur tot en met 15:00 uur.

 

Als lid van de NADB kun je je stem uitbrengen bij het stembureau op een van deze dagen. Je mag op maximaal één persoon van de kandidatenlijst stemmen.

 

Indien je zelf niet kunt komen om te stemmen kun je je stem door een ander lid laten uitbrengen. Daarbij geldt de volgende procedure:

  • Een lid mag bij volmacht stemmen voor maximaal twee andere leden;
  • Het lid, dat een volmacht geeft aan een ander lid, meldt dit per e-mail (bondsbureau@nadb.eu) of per post gericht aan het NADB Bondsbureau, Postbus 85621, 2508 CH, Den Haag, op uiterlijk dinsdag 2 mei 2017. De volmachtgever geeft daarbij aan, welk lid namens hem/haar de stem mag uitbrengen.
  • Een gemachtigd lid moet zelf stemgerechtigd zijn.
  • Een gemachtigd lid kan een volmachstem alleen uitbrengen tegelijk met zijn/haar eigen stem.
  • Machtigingen op een andere manier worden niet geaccepteerd.

 

Bij het stembureau moet je je identificeren met je geldige NADB-ledenpas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

 

Wij roepen alle leden, waaronder alle dansers en de persoonlijke leden, op om hun stem uit te brengen.

 

Tot slot zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons een handje kunnen helpen bij het bezetten van het stembureau op de zaterdagen en zondagen alsmede bij het tellen. Geef je dan op bij Bernadette via bernadette0101@me.com of telefoonnummer 06 5371 5713.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Kiescommissie,

 

Bernadette Kester (voorzitter)
René Ewals
Roy van Uffelen