Pilot dubbele voorronde.

Tijdens de wedstrijden in de periode september t/m december 2018 heeft de NADB een pilot uitgevoerd waarbij de voorronde en Herkansing zijn vervangen door een dubbele voorronde.
Er zijn twee openbare evaluatiemomenten geweest. Een via een Poll via Facebook en een door middel van email via Survey Monkey. Daarnaast is de Pilot intern uitgebreid geƫvalueerd. Een ruime meerderheid is tegen de invoering van de dubbele voorronde. Het bestuur heeft op basis van alle bevindingen besloten om geen wijziging in het wedstrijdformaat door te voeren. Dit betekent dat vanaf 1 januari geen dubbele voorronde meer gedanst wordt en dat de Herkansing gehandhaafd blijft.

 

We danken alle respondenten en iedereen die met ons heeft meegedacht voor hun inbreng.

 

Het bestuur van de NADB