Uitslag Enquête NK’s mei 2018

Er zijn 836 enquêteverzoeken verstuurd en daar zijn 235 reacties (28%) op gekomen. Dit percentage is gelijk aan 2017. 

 

De aspecten die voor 95% of meer een voldoende tot goed scoren zijn:
Convocatie, kaartverkoop en berichtgeving via sociale media
Ontvangst, Check-in
Het aantal juryleden en de samenstelling van het jurypanel
De aankleding van de zaal en de opstelling van het podium
De kwaliteit van de dansvloer
Hygiëne kleedruimte

 

Het minst positief worden de volgende aspecten beoordeeld:
De parade
Horeca van het Topsportcentrum.  In het bijzonder wordt geklaagd over het ongezonde voedselaanbod in de vorm van snacks. Gezond voedsel is niet verkrijgbaar. 

Andere belangrijke bevindingen:
85% geeft aan de entreeprijs voldoende tot goed te vinden. Wel werden opmerkingen gemaakt over de hoogte van de entreeprijs voor bezoekers. Suggesties zijn gedaan om deze omlaag te brengen.
De vraag om een voorkeur uit te spreken of een NK in het vervolg voor de dansers in een kort tijdsbestek moet worden afgewerkt dan wel over een dag moet worden uitgesmeerd, geeft een duidelijker beeld dan vorig jaar. 64% geeft aan de voorkeur te geven aan een kort tijdsbestek.
79% van de respondenten wil het NK dansen in de maand mei.
De respondenten zijn tevreden over de integriteit van onze sport en de eerlijke competitieverloop (alle aspecten scoren minimaal 92% voldoende tot goed).
 

Aanbevelingen vanuit de Evaluatiecommissie:
De parade op een andere wijze, nog nader te bepalen, in te vullen.
Onderzoeken of een behoorlijke verlaging van de entreeprijs voor toeschouwers leidt tot een hoger bezoekersaantal.
Mogelijkheden met Topsportcentrum bespreken over gezonde voeding
 

De NADB dankt alle respondenten voor hun bijdrage en de leden Evaluatiecommissie voor al het werk wat zij verricht hebben.