Update fraudezaak penningmeester NADB

(31 okt.) Stand van zaken schadevergoeding voormalig penningmeester NADB

Op 10 juli 2018 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in de rechtszaak tussen de NADB en voormalig penningmeester Guus Verspaandonk (1). De NADB heeft deze zaak aangespannen nadat was geconstateerd dat de heer Verspaandonk in de periode 2007-2011 zonder rechtsgrond geld uit de kas van de NADB aan zichzelf en derden had betaald. Uiteindelijk is de heer Verspaandonk door het Gerechtshof veroordeeld tot terugbetaling aan de NADB van een bedrag van ongeveer € 191.000,-. Tegen deze uitspraak is geen beroep ingesteld, waarmee deze definitief is geworden.

Tot op heden is helaas slechts een klein gedeelte van genoemd bedrag aan de NADB betaald. De NADB blijft zich inspannen om het resterende bedrag te incasseren. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, dat toekomt aan de ontwikkeling van de danssport ten behoeve van de leden van de NADB. De heer Verspaandonk is in 2013 geroyeerd als lid van de NADB en ook Danscentrum Verspaandonk in Eindhoven is geen lid van de NADB.

 

(1) Arrest van 10 juli 2018 in de zaak van A.C. Verspaandonk tegen NADB op het bij exploot van dagvaarding van 7 september 2015 ingeleide hoger beroep van de vonnissen van 19 november 2014 en 10 juni 2015, door de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, gewezen tussen Verspaandonk als gedaagde en NADB als eiseres, zaaknummer 200.187.836/01.