Verkiezing AC commissie

28-03-2019

Atletencommissie

In januari dit jaar heeft het bestuur een vernieuwd AC reglement aangenomen. In dit reglement is de samenstelling van de AC aangepast en wordt ruimte geboden voor een praktischer invulling van de verkiezingen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de verkiezing.

 

De laatst georganiseerde verkiezingen zijn conform het nieuwe reglement gestart op basis van een uitvoeringsbesluit van het bestuur in afstemming met de Atletencommissie. Dit is echter gebeurd voordat het nieuwe reglement door het bestuur was vastgesteld.
Een van onze leden heeft het bestuur hierop aangesproken. Hierop heeft het bestuur de gang van zaken nog eens kritisch bekeken en besloten om de recent uitgevoerde verkiezingen ongeldig te verklaren. De verkiezingen zijn niet strikt uitgevoerd conform het toen geldende reglement, maar conform het toen nog niet bekrachtigde reglement. Bij dit besluit heeft het bestuur mee laten wegen dat het voor de leden niet algemeen kenbaar was volgens welke regels de verkiezingen plaatsvonden. Er mag geen twijfel bestaan aan de verkiezingen die plaatsvinden binnen de NADB.

 

Dit betekent dat wij opnieuw verkiezingen voor de Atletencommissie uitschrijven volgens het nieuwe reglement.
Zie http://www.nadb.eu/wp-content/uploads/2019/02/ReglementAtletencommissie.pdf

 

Wat is de taak van de Atletencommissie?

De Atletencommissie is een permanente commissie die tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die (mede) van belang kunnen zijn voor de top- en wedstijdsporters van de NADB.

 

Welke posities zijn vacant?

Vertegenwoordiger Senioren
Vertegenwoordiger Adults Standaard
Vertegenwoordiger A, B, C klassen en Debutanten.

 

Wie mogen zich kandidaat stellen?

Leden van de NADB in het bezit van een geldig lidmaatschap + Basislicentie 2019, uitkomend in de categorie en discipline waarvoor zij zich kandidaat stellen.
Kandidaten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

 

Hoe kandidaat stellen?

Dit kan door uiterlijk 30 april 2019 een email te sturen naar bondsbureau@nadb.eu met een motivatie waarom jij vindt dat jij de geschikt kandidaat bent voor de Atletencommissie. Deze motivatie zal na het sluiten van de aanmeldingstermijn worden gedeeld op de website van de NADB.

 

Hoe stemmen?

Stemmen zal schriftelijk geschieden tijdens de Nederlandse Kampioenschappen op 25 en 26 mei 2019 in het Topsportcentrum in Almere. Het stembureau zal in de hal gesitueerd worden zodat geen entree betaald hoeft te worden om te kunnen stemmen. Gelijktijdig zullen de verkiezingen voor de Bondsraad plaatsvinden.

 

Wij betreuren de gang van zaken en bieden verontschuldigingen aan voor de ontstane situatie, met name aan de kandidaten die zich reeds verkiesbaar hadden gesteld. Wij geen ervan uit dat na het NK de Atletencommissie weer volledig op sterkte zal zijn.

 

Het bestuur