Verslag WDSF AGM 2018

Beste leden van de NADB, 

 
In navolging op de WDSF AGM 2018 vind ik het belangrijk om de belangrijkste uitkomsten van de verschillende AGM’s met jullie te delen. 
Vanuit Nederland waren Cor van der Stroet (chair WDSF Adjudicators Commission), Ineke Crijns ( chair WDSF Anti-Doping commission), Rene Ewals (member WDSF Athletes Commission), Marcel Keijzer (NADB Ambassadeur) en ikzelf als voorzitter van de NADB in Lausanne aanwezig. Cor en ik vormden de officiele NADB delegatie en hebben namens de NADB gestemd. Ineke en Rene waren vanuit hun rol in de WDSF commissies aanwezig. Marcel was er op eigen initiatief. 
 
Vrijdag 15 juni 2018: WDSF DanceSport Europe meeting. 
De NADB is lid van de continental federation DanceSport Europe. DanceSport Europe wil danssport in Europa versterken. Hiertoe zijn een aantal speerpunt projecten ontwikkeld en gepresenteerd: 
– open children events, gericht op juveniles en junioren. In 2017 is dit project gestart vanuit de Academy. Het is een groot succes en wordt verder versterkt met landen teammatches en training kampen. Vorige maand hebben voor het eerst ook enkele Nederlandse Juveniles koppels meegedaan aan een event in Duitsland. 
– senior events, speciale competities voor Senioren dansers in combinatie met lectures in aantrekkelijke omgeving. Dit om de passie voor sport te kunnen combineren met leuke culturele trips. Dit programma wordt in 2018 uitgewerkt op verzoek van Duitsland, Frankrijk, Italie en Nederland. 
– er is verder besloten dat DanceSport Europe leden die hun jaarlijkse lidmaatschap bijdrage niet op tijd betaald hebben geen spreek en stem recht meer hebben. 
– de samenwerking met het WDSF bestuur wordt verbeterd.
 
Zaterdag 16 juni 2018: WDSF Open Forum en WDSF PD AGM. 
WDSF Open Forum: 
– Op zaterdag werden alle delegaties en geinteresseerden al vroeg welkom geheten in het Museum Des Sports van  het IOC. We hebben de officiele introductie gekregen van de promo #WeDanceTOGETHER die op het olympic channel zal worden vertoond. Deze mooie video is gemaakt om het couple dansen als sport te kunnen introduceren. 
– IOC voorzitter, Dhr. Thomas Bach heeft ons welkom geheten in Lausanne, waarbij hij WDSF feliciteerde met het realiseren van een van onze ambities, nl om DansSport in het (jeugd) olympisch programma te krijgen. Dhr Bach complimenteerde het huidige WDSF bestuur met deze prestatie. Hij benoemde expliciet dat IOC een groot vertrouwen heeft in de wijze waarop WDSF het proces heeft ingericht om danssport goed te kunnen presenteren in oktober in Buenos Aires. Op mijn vraag aan Dhr. Bach of na het toelaten van BreakDance als een van de danssport disciplines ook het Standaard en Latin dansen gaan volgen was hij heel duidelijk: dit is aan WDSF zelf. Jullie hebben nu positie in het olympisch programma, dans in de diverse uitingen is populair bij jong en oud in alle culturen. Dat is voor ons belangrijk. Dit vraagt om goed leiderschap, begeleiding en verdere uitwerking na de YOG 2018 in Buenos Aires. Eerlijke sport moet centraal staan. WDSF krijgt in Argentinie iig podium om de reguliere Standaard en Latin Disciplines te kunnen presenteren. 
– Nu WDSF als internationale federatie is opgenomen in het olympisch programma gaan ook andere deuren open en kunnen we gaan meeliften op de sponsorships tbv de Games van IOC. Note – Voor de NADB heeft BGirl Vicky Bergmans zich gekwalificeerd voor YOG 2018. Heel veel succes! 
– Rusland, Frankrijk en Belgie hebben hun federatie structuur gepresenteerd hoe zij door  verbinding van dansstijlen en samenwerking hun positie hebben versterkt met als resultaat dat er meer financiering onstaat vanuit hun NOC. Hierdoor wordt de sport versterkt. WDSF bestuur vraagt opnieuw alle delegaties om deze federatie structuur in de landen te gaan ontwikkelen. Hier is de NADB ism NOC*NSF ook opnieuw mee gestart. 
 
WDSF PD AGM:
De Professional Division blijft groeien. Dit is mooi maar vraagt om verdere investering om een echte ‘champions league’ te worden. WDSF PD Presidium wil graag dat de Amateur atleten hun carriere als actieve atleten kunnen continueren en daarbij meer mogelijkheden krijgen om bijv te kunnen gaan jureren. Hier zijn de meningen over verdeeld, een voorstel vanuit het PD bestuur moet worden aangescherpt en wordt doorgeschoven naar 2019. Het is belangrijk dat de competitie meer gestructureerd wordt. Aan alle delegaties wordt gevraagd om dit in hun landen structuur te geven. 
 
Zondag 17 juni 2018: WDSF AGM.
Dit is de grote meeting waar over de toekomst van dans sport wereldwijd besloten wordt. De vergadering wordt geopend door WDSF voorzitter Lukas Hinder. Hij introduceert direct als eerste spreker IOC SportsDirector Dhr, Kit McConnell die ons allen nogmaals feliciteert met de mijlpaal deelname aan YOG 2018. Hij dankt ons team in Lausanne dat operationeel de gehele Breaking kwalificatie structuur uitstekend hebben begeleid. Hij moedigt ons aan om DansSport te blijven professionaliseren en het imago te versterken. Tijdens de WorldGames is dans altijd een van de meest populaire disciplines geweest. Hij heeft ook grote verwachtingen van BreakDance op de YOG 2018. Door zijn goede samenwerking met de WDSF Athletes Commission is zijn beeld bij danssport ook verbreed, hij hoopt dat we er samen voor kunnen zorgen dat er in de toekomst meer of andere disciplines aan het ( jeugd) olympisch programma kunnen worden toegevoegd. Dit is aan de WDSF in uitvoering van haar beleid. IOC kan en zal ondersteunen daar waar nodig. 
In aanloop naar deze AGM zijn er diverse uitingen van ontevredenheid gedaan over de prioriteiten, balans Standaard & Latin versus Nieuwe dansvormen zoals BreakDance, en leiderschap van het huidige WDSF Presidium. Er zijn vanuit verschillende landen ook moties van No- Confidence ingediend die op grote steun binnen de AGM konden rekenen. 
 
In 2017 heeft de AGM met overgrote meerderheid visie 2020, incl bijbehorende begroting, goedgekeurd. Visie 2020 richt op de doorontwikkeling van WDSF als de internationale brede danssport federatie. Hier is door het WDSF Presidium op ingezet en door het vasthouden aan deze koers maakt BreakDance onder WDSF nu deel uit van het jeugd olympisch programma. Persoonlijk waren Cor en ik dan ook verbaasd en wat teleurgesteld in onze collega’s die nu deze moties indienden. Het signaal is echter wel duidelijk, en dit vinden wij ook:  er is grote behoefte aan verdere investering in onze roots, de Standaard en Latin disciplines. BreakDance of andere dansvormen kunnen prima naast Standaard en Latin ontwikkeld worden. De investeringen vanuit WDSF om tot YOG 2018 te komen zijn significant geweest. Belangrijk om de financiele middelen die nu vrijkomen door toelating aan YOG 2018 weer te gaan investeren in onze roots, het Standaard en Latin dansen. 
Onze huidige voorzitter Lukas Hinder zal het traject YOG 2018 blijven coordineren. In november tijdens het WK Standaard in Wenen zal hij het voorzitterschap overdragen aan Shawn Tay, onze 1st vice president DanceSports. Lukas wordt life time honorary member. Shawn heeft aangegeven dat hij zal zorgdragen voor juiste investering in de Standaard en Latin disciplines. Diverse programma’s om eerlijke sport te bevorderen, zoals bijv de Adjudicator Briefing Sessions die door Cor gedaan worden na afloop van titel wedstrijden of Grand Slams, worden geevalueerd. 
 
Tijdens deze AGM heeft onze ‘eigen’ Ineke Crijns aangegeven miv 2019 haar taken als chair van de Anti-Doping commission te willen neerleggen. Een opvolger wordt nu gezocht. Ineke kreeg een mooi woord van dank van Lukas en applaus van de AGM. 
Dank Ineke voor jouw jarenlange trouwe inzet voor eerlijke en schone dans sport binnen WDSF! 
 
Meer informatie over het verloop van de WDSF AGM 2018 is te vinden op de WDSF site: www.worlddancesport.org 
 
Als voorzitter van zowel het NADB bestuur als ook de bondsraad vind ik het belangrijk dat jullie weten wat er speelt en besloten wordt. Transparantie en respect zijn belangrijke waarden. WDSF publiceert, netzoals de NADB, alle stukken, moties, plannen en financiele jaarrapporten voorafgaand aan de AGM. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Ik realiseer me goed dat er andere (int) organisaties zijn die heel ongenuanceerd en in mijn optiek volledig onterecht proberen de reputatie van WDSF en NADB op social media te beschadigen. Dit gedrag betreur ik enorm en getuigt van weinig niveau. Ik krijg van onze leden vaak de vraag waarom wij hier nooit op reageren. We hebben als bestuur de keuze gemaakt dit niet te doen. Hoe lastig dit soms ook is en voelt. WDSF hanteert hierin hetzelfde beleid. Wij richten ons op het ontwikkelen van dans als sport die voor iedereen op elk niveau toegankelijk is in welke vorm of stijl dan ook. 
 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen wat jullie het NADB bestuur opnieuw gegeven hebben tijdens de bondraad vergadering op 14 juni jl. 
 
Graag tot ziens en ik wens iedereen alvast een mooie zomer toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Jeffrey van Meerkerk
President – Voorzitter NADB