Volgorde Timetables

Naar aanleiding van signalen vanuit het seniorenveld heeft de NADB onderzocht hoe het opstellen van de timetables kan worden verbeterd. Bij het onderzoek is gekeken naar de duidelijkheid van de opbouw van de timetable en hoe die rust kan brengen tijdens een wedstrijd. Voor dansers is het belangrijk te weten wanneer ze aan de beurt zijn of waarom een ronde uitvalt.

 

Daarnaast leeft kennelijk het gevoel dat veel rekening wordt gehouden met paren die in meerdere leeftijdscategorieën starten waardoor de timetable iedere keer anders zou zijn ingericht. Dit is overigens niet het geval. Het wedstrijdsecretariaat werkt met een vaste volgorde en al naar gelang het aantal rondes per leeftijdscategorie en niveau wordt de timetable opgesteld.

 

De Topsportcommissie, het bestuurslid Top- en Wedstrijdsport en de Sportsdirector hebben een en ander onderzocht en hebben de volgende beslissingen genomen:

 

 • Op de reguliere NADB wedstrijden wordt bij de Senioren voortaan gewerkt volgens de volgorde:
  Debutanten, 2B, 1B, 3A, 2A, 1A, 4HK, 3HK, 2HK, 1 HK (zie bijlage).
 • In basis wordt uitgegaan van 4 rondes: Voorronde, Herkansing, Halve Finale en Finale.
 • Het dansen van alle leeftijdscategorieën en klassen met betrekking tot een ronde noemen we een blok. In de basis spreken we dus van 4 blokken; blok 1 voor alle voorrondes, blok 2 voor alle herkansingen, blok 3 voor alle halve finales en blok 4 voor alle finales.
 • Als een ronde voor een bepaalde klasse uitvalt, dan is dat in principe de ronde uit het eerste blok (dat werd overigens altijd al gedaan) en kan een voorronde van blok 1 naar blok 2 schuiven.
 • Als er een ronde bijkomt, dan wordt die waar mogelijk ingedeeld in het blok waar het hoort.
  Voorbeeld: vooraf gepland General Look, Finale. Wordt dus gedanst in blok 3 en 4. Zijn er dan toch meer paren waardoor er een ronde bijkomt, dan wordt die ronde in blok 2 gezet.
  Is een kwartfinale nodig dan komt de extra 5e ronde helemaal vooraan.
 • Let op! Als een ronde toegevoegd moet worden maar is het blok waar het oorspronkelijk thuis hoort reeds begonnen, dan zal de ronde op een andere plek worden geplaatst.
  Voorbeeld: Er is een General Look en een Finale gepland. Er zijn meer paren en er moet een ronde bijkomen maar de plaats waar die hoort (blok 2) is reeds gestart. Op dat moment moet de chairperson de ronde op een andere plek indelen.
 • Dubbeldansers blijven de keuze houden om binnen de mogelijkheden van de timetable meerdere leeftijdscategorieën mee te dansen. De timetable zal niet worden aangepast om dit te faciliteren.
 • Een organisator kan onder bepaalde omstandigheden in samenspraak met de Sportdirector de beslissing nemen om in andere blokken te werken. Soms is dat beter i.v.m. beschikbare ruimte en tijd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij combinatie van meerdere dansdisciplines op één dag dan gebruikelijk. Ook in deze gevallen zal de timetable steeds duidelijk worden gecommuniceerd.
 • Grote wedstrijden als NK/WDSF etc. kennen een andere indeling.
 • De nieuwe volgorde gaat in met ingang van de wedstrijd van Diff in Zwolle. Na een half jaar zullen we evalueren.

 

Belangrijk!

 • De timetable die op de site gepubliceerd wordt, is altijd een voorlopige timetable. Pas op de wedstrijddag zelf is bekend hoeveel rondes er gedanst worden. Houd er dus rekening mee dat een ronde uit kan vallen maar ook dat er een ronde bij kan komen! De indeling van de wedstrijd in rondes op basis van deelnemersaantal ligt reglementair vast en daar houden we ons aan.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Regelmatig gebeurt het dat paren erg laat inchecken waardoor de indeling op het laatste moment veranderd moet worden. Dit kan vervelend zijn voor mededansers omdat dit tot wijzigingen in de timetable kan leiden, maar ook van de organisatie. Dus kom op tijd en check gelijk in! Hier kun je als danser zelf positief invloed op uitoefenen.
 • Erg laat afmelden of zonder afmelding niet op komen dagen komt helaas nog steeds voor. We hoeven niet uit te leggen wat dit betekent voor de wedstrijd. Het dringende verzoek is dan ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen.
 • Veel paren schrijven voor meerdere wedstrijden tegelijk in. Check regelmatig of je nog wel naar deze wedstrijden gaat en meld tijdig af. Het wedstrijdsecretariaat gaat uit van de beschikbare informatie en maakt op basis daarvan de timetables. Als op het laatste moment van alles wijzigt, dan betekent dit aanpassingen.
 • Tot slot. De officiële inschrijftermijn is 10 dagen voor de wedstrijd. Houd je hieraan! Alleen als alle betrokkenen hun bijdrage leveren, kunnen de NADB en de organisatoren zo veel mogelijk bevorderen dat alles goed geregeld is. We moeten dit samen doen.

 

Wij gaan er van uit dat deze nieuwe opzet bijdraagt aan een plezierig wedstrijdverloop. Het is de bedoeling met deze verduidelijking zo veel mogelijk tegemoet te komen aan ieders wensen en belangen, al realiseren wij ons dat dit een uitdaging blijft. Graag staan wij open voor feedback.

 

Hartelijk dank voor de medewerking.

 

De Topsportcommissie

De Sportsdirector

Het Wedstrijdsecretariaat

Ger Cloudt, bestuurslid Top- en Wedstrijdsport