Vooraankondiging

 

Op 18 juni 2019 zijn 11 leden van de NADB bondsraad aftredend. Dit betekent dat er op dit moment nieuwe verkiezingen worden voorbereid zodat alle NADB leden straks 12 (nieuwe) bondsraadleden kunnen kiezen.

 

De bondsraad bestaat uit maximaal 24 leden en is het hoogste orgaan binnen onze vereniging. Zij vertegenwoordigt de brede achterban van de NADB, te weten de dansers, trainers, coaches, officials, dansschoolhouders en andere betrokkenen. De raad keurt jaarlijks het jaarplan goed, en verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid, hierdoor geven zij mede richting aan de koers van de NADB.

 

Het bestuur hecht grote waarde aan een goede constructieve samenwerking met een krachtige bondsraad.
Via deze vooraankondiging willen wij elk lid van de NADB de gelegenheid geven om zich straks verkiesbaar te stellen.
Medio april is de kiescommissie geïnstalleerd, die ook het gehele verkiezingsproces zal introduceren en begeleiden.

 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich dan aanmelden bij bondsbureau@nadb.eu