WDSF uitslagen

Publicatie uitslagen WDSF wedstrijden op Facebook.

Vorig jaar is de Communicatie Commissie (CC) gestart met het publiceren van uitslagen van WDSF wedstrijden op Facebook. Het afgesproken beleid was dat alleen uitslagen van WDSF wedstrijden gepubliceerd zouden worden en geen wedstrijden van National Member Bodies. Hoewel de CC het voorgeschreven beleid strikt handhaafde, leidde dit regelmatig tot onbegrip omdat men uitslagen miste in het rijtje. Dit betrof dan echter uitslagen van niet-WDSF wedstrijden. Ook zijn er dansers die hebben aangegeven dat zij (selectief) niet willen dat hun uitslag op Facebook geplaatst wordt. Dit alles is voor het bestuur en de CC aanleiding geweest om het beleid te evalueren en om te komen tot een voor alle partijen werkbare oplossing.

 

Het bestuur heeft het volgende besloten:

Vanaf maandag 20 mei wordt iedere maandag een standaard tekst op Facebook geplaatst en paren kunnen daar zelf onder ‘opmerkingen’ hun uitslagen vermelden. Echter er zijn enkele eenvoudige spelregels aan verbonden:

Het is niet de bedoeling dat resultaten van andere paren genoemd worden of naar andere paren gerefereerd wordt. De CC zal niet correcte berichten verwijderen.

Er komen geen aparte berichten meer van paren die een WDSF wedstrijd hebben gewonnen.