Wedstrijdreglement: misverstand over regel 4.1.6

Van diverse kanten bereikten de NADB berichten dat de recente herziening van het wedstrijdreglement ondanks grondig vooroverleg toch nog aanleiding heeft gegeven tot een misverstand.

 

Ten onrechte is regel 4.1.6 inzake mogelijke schorsing van dansparen door sommigen aangezien voor een nieuwe regel en een beleidswijziging van de NADB. Beide gedachten berusten op een misverstand. De regel dateert in zijn huidige vorm al uit 2006 en is in feite nog ouder. In de praktijk is de regel nimmer gebruikt en er werden ook geen vragen over gesteld. De regel is buiten de herziening gebleven omdat de aandacht gericht was op de NADB wedstrijden zelf.

 

Om verdere misverstanden en nutteloze discussies te voorkomen heeft het bestuur regel 4.1.6 meegenomen in de recente herziening en met ingang van 1 januari 2014 geschrapt. Wij wensen alle dansers een voorspoedig 2014 met veel sportief dansplezier. Tot ziens op een van de mooie NADB wedstrijden.