Jurylid en Trainer bij de NADB?

Wil je ook Jurylid en/of Danssporttrainer worden bij de NADB?

 

Dan is dit je kans! Dans je minimaal op A-klasse Adults niveau of heb je daar op gedanst? Dan kan je deelnemen aan de nieuwe NADB Danssportopleiding die opleidt tot NADB erkend jurylid en NADB erkend danssporttrainer. Dat betekent dat je na succesvol afronden van de opleiding een door de NADB erkende jurylicentie en trainerslicentie kunt afnemen.

 

 

NADB danssport opleiding?

De NADB danssport opleiding start begin 2019 en de opleiding zal bestaan uit 5 sessies van 6 uur welke gegeven worden door Clara Lamar bij DSVC Clara Lamar, Rijksweg Zuid 103 in Sittard. Voor de inhoud van de cursus en een toelichting wie aan de cursus deel kunnen nemen, verwijzen wij naar de bijlage ‘Jurylid en danssporttrainer worden bij de NADB’.

 

De gereserveerde data in 2019 voor de sessies zijn: 26 januari 16 maart 13 april 29 juni 14 september 12 oktober 2 november – NADB Technisch Examen

 

De opleiding zal gecomplementeerd worden met een NADB Technisch Examen en 3 keer schaduwjureren op NADB wedstrijden!

 

 

Wat kost het?

De kosten voor de deelnemers zijn afhankelijk van het aantal deelnemers van de volledige opleiding, inclusief examen:
<7 personen: in overleg

7 personen: € 800

8-9 personen: € 700

10-12 personen: € 600

>13 personen: € 500

Om deelnemers tegemoet te komen kan de betaling in termijnen geschieden. 50% voor aanvang van de cursus. 50% voor de 3e lesdag

 

 

WDSF.

Voor deelnemers die verder willen gaan voor een WDSF jury-licentie, zal het volgen van een WDSF Technical Examination bij de WDSF de volgende stap moeten zijn. We zijn van mening dat de training, zoals aangeboden door de NADB, een goede basis vormt voor het doen van de WDSF Technical Examination.

 

IDTA gedaan?

Deelnemers die het “3rd party” traject (bijvoorbeeld IDTA) hebben doorlopen (of bijna doorlopen hebben) kunnen deelnemen aan de modules van de “danssport module” zoals beschreven in het document. Kosten voor de “danssport module” bedragen € 300 per persoon.

 

Aanmelden.

Voor aanmelding en informatie kan contact opgenomen worden met Ger Cloudt, ger.cloudt@nadb.eu De sluitingstermijn voor aanmelding is 1 januari 2019.

 

Document

In dit document kunt u alles terug vinden : Jurylid worden bij de NADB

 

Veel gestelde vragen over de NADB Danssport Opleiding.

 

Hoe vaak wordt deze opleiding in toekomst aangeboden?
Vooralsnog wordt de opleiding een keer aangeboden. We zouden de opleiding graag bijvoorbeeld ieder jaar of iedere 2 jaar willen aanbieden, echter kunnen ook toekomstige opleidingen alleen doorgang vinden indien er voldoende aanmeldingen zijn.

 

Ik ben nog een actieve Adults of Senioren danser, moet ik stoppen met wedstrijddansen als ik de danssport opleiding heb beëindigd?
Nee, als actieve danser (minimaal Adults A) heb je de mogelijkheid om de opleiding te volgen. Het schaduwjureren en de afname van een jury licentie kan echter pas plaatsvinden nadat er besloten wordt om te stoppen met wedstrijddansen of om als PD (Professional Division) danser verder te gaan. Als actieve danser kun je ervoor kiezen om de opleiding te doen en vervolgens door te gaan als danser. Om de geldigheid van de opleiding te continueren wordt wel de eis gesteld om kennis op peil te houden door minimaal aan één NADB of WDSF jury-congres per 2 jaar deel te nemen zoals ook geldt voor onze geregistreerde juryleden.

 

Hoe lang blijft het behaalde certificaat van de NADB Danssport Opleiding geldig?
De NADB heeft het beleid dat personen die het recht op afname van jury-licentie hebben behaald dit recht blijven behouden mits ze hun kennis op peil houden. Dit betekent concreet dat personen minimaal één keer per 2 jaar moeten deelnemen aan een NADB of WDSF jurycongres om hun recht op afname van een jurylicentie te behouden.

 

Waarom zijn de kosten van de opleiding afhankelijk van het aantal deelnemers?
De NADB streeft er naar de opleiding voor zover mogelijk minimaal kosten neutraal aan te bieden terwijl de prijs zo laag mogelijk wordt gehouden. Dit betekent dat de kosten voor de deelnemers bij een hoger aantal deelnemers logischerwijs naar beneden kunnen.