Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle NADB bestuursleden

Hieronder vindt u meer informatie over de NADB bestuursleden.

Voor de NADB reglementen lees deze sectie

 

Het bestuur bestaat uit:

Jeffrey van Meerkerk : Voorzitter
Lioba Bakker : Secretaris
Niek Burg : Penningmeester
Ger Cloudt : Algemeen bestuurslid Top- en Wedstrijdsport
Stephan Ophorst : Algemeen bestuurslid Sponsoring, Marketing & Communicatie 
Jeroen Koene : Algemeen bestuurslid sportparticipatie & ICT
Vacature : Algemeen bestuurslid

 

 

Voorzitter Jeffrey van Meerkerk

Contact:

jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu

Secretaris Lioba Bakker

Contact:

lioba.bakker@nadb.eu

Penningmeester Niek Burg

Contact:

niek.burg@nadb.eu

Bestuurslid Ger Cloudt

Contact:

ger.cloudt@nadb.eu

Bestuurslid Jeroen Koene

Contact:

jeroen.koene@nadb.eu

Bestuurslid Stephan Ophorst

Contact:

stephan.ophorst@nadb.eu

.

.