Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle NADB bestuursleden

Hieronder vindt u meer informatie over de NADB bestuursleden.

Voor de NADB reglementen lees deze sectie

 

Het bestuur bestaat uit:

Jeffrey van Meerkerk : Voorzitter
Boyan Kirchev : Secretaris
Niek Burg : Penningmeester
Jeroen Koene : Algemeen bestuurslid sportparticipatie & ICT 
Hannie van der Geest : Algemeen bestuurslid Top- en Wedstrijdsport
Henk Peter Vos : Algemeen bestuurslid Sponsoring, Marketing & Communicatie 
   

 

 

Voorzitter Jeffrey van Meerkerk

Contact:

jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu

Bestuurslid Jeroen Koene

Contact:

jeroen.koene@nadb.eu

 Secretaris Boyan Kirchev

Contact: 

boyan.kirchev@nadb.eu

Bestuurslid Hannie van der Geest

Contact:

Hannie.van.der.geest@nadb.eu

 

Penningmeester Niek Burg

Contact:

niek.burg@nadb.eu

Bestuurslid Henk Peter Vos

Contact:

hp@nadb.eu 

Rooster van aan- en aftreden bestuur NADB

 

Rooster van aan- en aftreden per november 2018:

Naam Functie 1e benoeming 2e benoeming 3e benoeming aftreden
Jeffrey van Meerkerk :Voorzitter voorjaar 2012 voorjaar 2015 najaar 2018 najaar 2021
Niek Burg :Penningmeester voorjaar 2015 voorjaar 2016 voorjaar 2019 voorjaar 2022
Jeroen Koene :Lid voorjaar 2017 voorjaar 2020 voorjaar 2023 voorjaar 2026
Hannie van der Geest :Lid najaar 2018 najaar 2021 najaar 2024 najaar 2027

 

Boyan Kirchev Secretaris najaar 2019      
Henk Peter Vos Lid najaar 2019      

Grote solidariteit

Grote solidariteit, ook in de danssport

 

Beste leden en samenwerkingspartners van de NADB,

 

Op verzoek van de directie van het NOC*NSF informeren we iedereen die actief is in de sport. Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de danssport. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiĆ«le gevolgen. Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen onze danssport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot. Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden, waaronder de NADB, in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreƫerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Uiteraard houden we iedereen hiervan op de hoogte.

 

We vragen iedereen om de genomen maatregelen te respecteren en sociaal contact tot een minimum te beperken.

Voor actuele berichtgeving over het Coronavirus en Sport kijk op:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

 

Met vriendelijke groeten,

Jeffrey van Meerkerk

Voorzitter NADB

www.nadb.eu