Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commissies

Financiële commissie

In de financiële commissie van de NADB hebben zitting:

 

Hans de Vlieger Commissielid
René Renckens Commissielid

De taken bestaan uit het verwerken van de bankmutaties, het afwikkelen en controleren van de IDEAL-ontvangsten, het samenstellen van verkoopfacturen, rapportage aan het bestuur en controlewerkzaamheden. Dossiers worden digitaal bijgehouden. Er wordt nauw samengewerkt met het bestuur en de andere commissies, zoals het Wedstrijdsecretariaat en de NK-commissie.