Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commisies

Evaluatiecommissie

De Evaluatiecommissie heeft als taak projecten, evenementen en andere belangrijke zaken, georganiseerd door de NADB, te analyseren en evalueren. De behoeften aan en kwaliteit van de diverse activiteiten wordt getoetst. De commissie heeft een adviserende rol naar het bestuur. Doel is verbetering en verdere professionalisering van de NADB en vergroten van de betrokkenheid van de leden. Door middel van enquĂȘtes zullen de leden gevraagd worden om hun opmerkingen, bevindingen en verbeterpunten aan te geven.

 

De Evaluatiecommissie is per email te bereiken: evaluatiecommissie@nadb.eu

 

Leden van de Commissie:

Nicole de Jong : Voorzitter
Rob Kuijper : Commissielid
Sandra Bialass : Commissielid
Vincent Gouw : Commissielid