Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commissies

Kascommissie

De kascontrolecommissie wordt door de bondsraad benoemd. De kascontrolecommissie bestaat statutair uit minimaal 3 leden.
De functie is verenigbaar met die van bondsraad lid. De leden van de KCC bepalen zelf wie de voorzitter is.

 

De kascontrolecommissie adviseert de bondsraad over de jaarrekening en de daarbij behorende stukken. Daarvoor moet de KCC een onderzoek uitvoeren. Om dit goed te kunnen doen heeft de bondsraad in principe toegang tot alle financiƫle stukken.
Vervolgens is het de bondsraad die de jaarrekening vaststelt (uiteraard alleen als de KCC een positief advies uitbrengt).

 

Ook verleent de bondsraad decharge aan het bestuur. Hiervoor moet de bondsraad een afzonderlijk besluit nemen.

 

Leden van de Commissie:

 Paul Reijn : Commissielid
 Jaco van den Berg : Commissielid
 Niek Koopmeiners : Commissielid
   

Contact:

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via kascommissie@nadb.eu