Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commissies

Bondsraadverkiezing

29 april 2019.

De kiescommissie roept de leden van de NADB op om zich verkiesbaar te stellen voor een van de 12 vacante posities voor de bondsraad.

Hoe dit te doen zie hier de uitgebreide brief van de kiescommissie

Kandidaat stellen kan tot 10 mei 2019.