Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commisies

Adviesaanvraag AC

16 juni 2019

Voor de positie A/B/C/Deb heeft zich één kandidaat aangemeld, zijnde Ruben van Osch.

Voor de posities Adults Hoofdklasse Standaard en Senioren hebben zich meerdere kandidaten aangemeld en dus zullen er voor deze posities adviesaanvragen worden georganiseerd.

Deze adviesaanvragen zullen elektronisch worden georganiseerd middels SurveyMonkey.

De volgende stappen zullen worden uitgevoerd:

1. Publiceren van dit bericht dat de verdere gang van zaken betreffende de AC-verkiezingen beschrijft.
2. Publiceren van kandidaten lijst met motivaties zoals hieronder.
3. Genereren lijst met e-mail adressen van alle kiesgerechtigde leden van de NADB (18 jaar en ouder in het bezit van een basislicentie). Eenieder lid is zelf verantwoordelijk voor registratie van een correct e-mail adres. Er kan slechts één stem worden uitgebracht per e-mail adres, het advies is dan ook om niet hetzelfde e-mail adres te gebruiken voor beide partners van één danspaar.
4. Uitsturen van de SurveyMonkey enquête naar e-mail adressen genoemd in 3.
5. SurveyMonkey wordt op dusdanige wijze ingesteld dat het niet zichtbaar wordt wie wat gestemd heeft, ook niet voor de beheerder van de SurveyMonkey enquête.
6. De enquête wordt 2 weken opengesteld voor stemming.
7. Nadat de stemming gesloten is worden de resultaten gedeeld met het bestuur.
8. Bestuur informeert en benoemt nieuwe AC leden.

Kandidaten Atleten Commissie:

Kandidaatstelling voor de volgende posities in de AC was opengesteld en heeft de volgende kandidaten opgeleverd.

Adults Hoofdklasse Standaard positie:

1. Daan Bakker Geen motivatie ontvangen.

2. Kim de Haan Geen motivatie ontvangen.

Senioren positie:

1. Ronald van Dijk Ik wil me graag kandidaat stellen voor de verkiezingen van de atletencommissie van de NADB. Ik ben een actief wedstrijddanser in de Seniorenklasse van de NADB. Ik ben vader van 3 kinderen, die tot voor kort altijd meegingen naar wedstrijden. In de jaren dat we nu wedstijden dansen hebben we verschillende zaken meegemaakt, die voor verbetering vatbaar zijn, en daar wil ik me graag voor inzetten. Vanuit mijn werk als Projectleider bij het grootste ingenieursbureau van Europa ben ik gewend om zaken kritisch te bekijken, waarbij de verschillende visies en meningen meegewogen worden. Daarbij zoek ik ook regelmatig de randen op, en probeer ook buiten de kaders te treden, vooral om een nog beter beeld te vormen. Om ergens een mening over te hebben zul je je stem ook moeten laten horen. Dit wil ik in de commissie ook als input gaan inbrengen, om zo dansen nog aantrekkelijker te maken, niet alleen voor de dansers, maar ook voor toeschouwers.

2. Rob Neuhaus: Geen motivatie ontvangen.

A/B/C/Deb positie:

1. Ruben van Osch: Ik ben gemotiveerd om in de AC te komen omdat ik me in wil zetten voor de beginnende dansers. Ik denk dat de NADB dit nu al beter doet dan andere dansbonden in Nederland, maar het kan natuurlijk altijd beter ;). Als docent bij de studentendansvereniging in Nijmegen en fanatiek deelnemer aan NTDSen en ETDSen zie ik veel dansers die ik vervolgens niet terugzie bij de nationale wedstrijden. Graag wil ik verder bijdragen om danssport in Nederland te blijven verbeteren. Naast dat ik zelf actief danser ben, denk ik dat ik vooral een goede vertegenwoordiger wil zijn van de goede ideeën van anderen.