Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commissies

Sportcommissie

De sportcommissie houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • Het bepalen van het beleid rondom de Topsport
  • Uitzending van de paren naar EK, WK en Cupwedstrijden.
  • Het vaststellen van het ranking- en uitzendreglement.
  • Het jeugdbeleid.
  • Overleg met het NOC*NSF over topsportbeleid, topsportsubsidies, talentenlijsten en alle zaken die betrekking hebben op de danssport.
  • Het maken van beleidsplannen, begrotingen etc. die nodig zijn voor de (topsport)subsidies.
  • Overleg met diverse commissies en instanties. (o.a. Atletencommissie,  regelementen commissie), sportdirecteur en het wedstrijdsecretariaat.
  • Overleg met IDO over subsidies, talentenlijsten etc.
  • Contact onderhouden met dansers, trainers en coaches.

 

Leden van de Commissie:

Hannie van der Geest

 

:Voorzitter
Robert Bogaart

 

:Lid
Marcel Keizer

 

:Lid
Onno Butter

 

:Lid
Michèle Lak

 

:Lid
Gina Sepp

 

:Lid
Tim Puts : Lid

Contact:

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via hannie.van.der.geest@nadb.eu