Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commissies

Reglementscommissie

De taak van de Reglementscommissie omvat:

– uitleggen van bepalingen in statuten en reglementen van de NADB

– desgevraagd advies uitbrengen hierover

– signaleren van ontwikkelingen en eventuele lacunes in de reglementen

– toelichtingen opstellen op de reglementen

 

Leden van de Commissie:

Onno Butter : Voorzitter
Laurens Neuhaus : Commissielid
   
   

 

Gebruik onderstaand formulier om contact op te nemen met de Reglementscommissie:

 

Uw naam *
Uw email *
Onderwerp *
Bericht *
Neem de code van links over. Let op hoofdletters
captcha
* dit zijn verplichte velden