Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle commissies

Evaluatiecommissie

De Evaluatiecommissie heeft als taak projecten, evenementen en andere belangrijke zaken, georganiseerd door de NADB, te analyseren en evalueren. De behoeften aan en kwaliteit van de diverse activiteiten wordt getoetst. De commissie heeft een adviserende rol naar het bestuur. Doel is verbetering en verdere professionalisering van de NADB en vergroten van de betrokkenheid van de leden. Door middel van enquêtes zullen de leden gevraagd worden om hun opmerkingen, bevindingen en verbeterpunten aan te geven..

 

Leden van de Commissie:

Nicole de Jong : Voorzitter
Vincent Gouw :Commissielid
   
   

Contact:

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via evaluatiecommissie@nadb.eu