Nederlandse Algemene Danssport Bond

Historie van de NADB

De Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) is opgericht op 9 oktober 1967 als de Nederlandse Amateur Danssport Bond. De NADB ontstond uit een fusie van de Nederlandse Amateur Dansers Club (NADC) uit 1946 en de Amateur Danssport Bond Nederland (ADBN) uit 1957. De wens Nederland op internationaal danssport gebied door één organisatie te laten vertegenwoordigen lag ten grondslag aan deze fusie.

 

logo-wdsf

Op 28 september 1993, ter gelegenheid van het verkrijgen van het volledige lidmaatschap van het Nederlands Olympisch Comité*de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) werd de naam gewijzigd in Nederlandse Algemene Danssport Bond.

 

De NADB is de vertegenwoordiger van de danssport binnen de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

 

De NADB is de vertegenwoordiger van de Nederlandse danssport in internationaal verband middels haar lidmaatschap van de World DanceSport Federation (WDSF) te Lausanne, Zwitserland. De WDSF is een wereldomvattende internationale sportfederatie waarvan 81 nationale danssport organisaties als vertegenwoordiger voor hun land lid zij. Hiernaast kent de WDSF nog meerdere organisaties zogenaamde “aangesloten leden”te weten de:

  • World R&R Confederatie (WRRC) Rock ‘n’ Roll Boogie-Woogie, Bugg en Lindy Hop
  • International Dance Organization (IDO) Street en Pop Dance, Performing Arts, Special couple Dance
  • United Western and Country Dance Council (UWCDC) Country en Western
  • DanceSport Australia (DSA) New Vogue
  • International Paralympic Committee (IPC) Wheelchair DanceSport

De WDSF regelt en promoot de danssport wereldwijd.

 

Na de Olympische nominatie 1995 verkreeg de WDSF in 1997 volledige erkenning door het International Olympic Committee (IOC) als Internationale Federatie (IF) voor de danssport binnen de Olympische beweging. IF’s, zoals WDSF, worden door het IOC erkend als wereldwijde vertegenwoordiger voor hun tak van sport. Door het IOC wordt slechts één IF erkend voor een bepaalde tak van een erkende sport.

 

De WDSF is als enige vertegenwoordiger voor de danssport lid van de General Association of International Sports Federations (sportaccord), de International World Games Association (IWGA) en de Association of the IOC Recognized Sport Federations (ARISF).