Nederlandse Algemene Danssport Bond

Reglementen

Hier vindt u alle actuele NADB reglementen:

 

Algemeen:

NADB Algemeen Reglement

NADB Statuten

NADB Jaarplan 2017

 

Wedstrijden:

NADB Wedstrijdreglement 2017appendix basisdansen

NADB Ranking- en Uitzendreglement 2017

NADB Vergoedingentabel 2017

Officialsreglement 2017

WDSF Dress Regulations

Klassevergelijking NADB-BDSF

 

Organisatoren:

NADB Organisatorenreglement

Organisatie fee NADB wedstrijden 2017

 

Overige:

Uitvoeringsbesluit Code of Ethics

Sponsorbeleid

 

NADB Vergoedingenregeling

Overzicht bij NADB Vergoedingenregeling

 

Instituut Sportrechtspraak ISR

Algemeen Tuchtreglement ISR

 

Samenwerkingsverbanden

De NADB heeft een samenwerkingsverband met de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) dit samenwerkingsverband is vastgelegd in een convenant. Voor de volledige inhoud van het convenant verwijzen wij u naar bijgaande link: Convenant NADB NDO Meer weten over NDO wedstrijden en klassenvergelijking bezoek dan de website van Nederlandse Danssport Organisatie (NDO)

 

Instituut Sport Rechtspraak (ISR)

De NADB is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) meer informatie kun je vinden op de website: www.isr.nl